Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561)...
ไฟล์แนบ
    วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา
วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา...
ไฟล์แนบ
    การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 2551-2562
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2ขขข2551-2562...
ไฟล์แนบ
    ประสูติภาพ
ประสูติภาพ...
ไฟล์แนบ
  
จำนวนรายการทั้งหมด 4 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 2564

       วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 2564

    วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการ       โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และคณะกรรมกา... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 2564

          วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนุบาลขอน... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 2564

          วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนุบาลขอน... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 2564

       นายประจวบ ศิริภักดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรีย... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 2564

  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ประชุม บุคลากร ลูก... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 2564

   วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการปร... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 2564

      วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนำโดยท่านผู้อำนวยการประจวบ ศิริภักดิ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณ... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประช... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 2564

       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุค... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 2564

    วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบา... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 2564

      วันที่ 21 สิงหาคม 2564  นายนิรุจน์  นครศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิง... นายชนายุส โกมลไสยอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายประจวบ ศิริภักดิ์
นายประจวบ ศิริภักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  โทร.085-5987893  
นายสมนึก อาจยะศรี
นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.089-4222381
นายนิรุจน์ นครศรี
นายนิรุจน์    นครศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.098-1032241
นายศักดา มุสิกวัน
นายศักดา  มุสิกวัน    รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.083-1442218
นายศุภวัฒน์ อินทรกําแหง
นายศุภวัฒน์ อินทรกําแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 093 - 3259150

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรมนาเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

...

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1