กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น      ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News
 
News Online
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
 
 
 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 2564


เมื่อ [2021-12-13 11:41:11]

      วันที 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564เข้านิเทศสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดย นางจิรัชยา สมจร หัวหน้าสายชั้น แนะนำบุคลากร รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งเปีดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบายการบริหารและขอความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมประเมิน NT. คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจครูทุกคนในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าครูมีความพร้อมในการสอนออนไลน์และเตรียมพร้อมสอน 0N SITE ทั้งนี้      สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสิรมและ 7 มาตรการเข้ม

ที่มา:  คลิกที่นี่
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   13 คน

สถิติปีนี้:        523 คน

สถิติทั้งหมด: 7369 คน