กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น      ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
Breaking News
  Latest News
 
News Online
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 2564

      วันที 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 2564

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 2564

         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25 2564

      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประธานค...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 2564

       วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนัก...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 2564

    วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการ       ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 2564

          วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ประธานกรรมการสถา...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 2564

       นายประจวบ ศิริภักดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มอบหมายให้งานอนามัยโร...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 2564

  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 2564

   วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายประจวบ ศิริภัก...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 2564

      วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนำโดยท่านผู้อำนวยการประจวบ ศิร...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ประชุม...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 2564

       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 2564

    วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ที่ห้องปร...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 2564

      วันที่ 21 สิงหาคม 2564  นายนิรุจน์  นครศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น&n...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 2564

1 กรกฎาคม 2564    นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 2564

24 มิถุนายน 2564    นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  พร้อมด้วย &nb...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) ปีการศ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 2564

วันที่ 9-10 มีนาคม 2564   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ  สายชั้นประถมศึกษาปีที...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 2564

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม  2564      นายนิรุจน์  นครศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชากา...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 2564

  วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564      นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 2564

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564    นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 2564

วันอังคาร ที่ 23  กุมภาพันธ์  2564        นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริห...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 2564

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 นายนิรุจน์  นครศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรง...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 2564

           วันที่ 29 – 30  มกราคม  2564  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่2 2564

        วันที่ 29 มกราคม  2564 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
    จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564   ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
    กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยการนำของนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโร...
    ประชุมชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วย...
    จัดนิทรรศการที่สพป.ขอนแก่นเขต 1 ในหัวข้อ :ความเป็

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำโดยท่านผอ.สุเวศย์ บวรพาณิชย์ท่านรองฯนิรุจน์ นครศรีและคณะครูกลุ่...
    การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓

การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดประชุมเตรียมควา...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Facebook Page และสร้างแบ

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โรวเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยการนำของ นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรง...
    ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "วิ่ง เดิน ปั่น 2020" โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ...
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ

...
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำโดย นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บ...
    กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562...
    พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศ

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และ สำน...
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในห

...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดพิธีมอบรางวัลเวทีเกียรติยศ แก่นักเรียนที่ได้เข้า...
    พิธีมอบรางวัลประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับประเ

กองลูกเสือสำรองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น รับรางวัล "ชมเชย" การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนา...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ร...
    พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562...
    พิธีเปิดห้องเรียนภาษาจีน

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการค...
    กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากร ได้ร่วมการจัดกิจกรรมรณร...
    ประเพณีสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคน โรงเรียนอนุบาลข

ประเพณีสงกรานต์ดอกคูณเสียงแคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประจำปี 2562...
    รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประ

16 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปี ...
    จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มี.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ รร.อนุบาลขอนแก่น ผู้ปกครองทั่วภาคอีสานได้นำ...
    พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูต

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพต...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารได้ทำพิธีมอบวาง...
    งานปัจฉิมนิเทศ 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการอำลาและแสดงความย...
    เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน งาน Open House โรงเรียนขา

วันที่13กพ2562 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำโดย คุณครูอารีย์ แสนเหนือ คุณครูกิติพงษ์ รัดอ...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนำโดยนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรึยนอนุบาลขอนแก่นได้ม...
    โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.1

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.1...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดย นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบา...
    ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนและแนะนำคุณครูที่ย้ายม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้พบปะกับคณะค...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโดยคณะผู้บริหาร ครู ได้จัดกิจกรรมเวทีเกียรติยศเพื่...
    เวทีเกียรติยศ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโดยคณะผู้บริหาร ครู ได้จัดกิจกรรมเวทีเกียรติยศเพื่...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   290 คน

สถิติปีนี้:        290 คน

สถิติทั้งหมด: 7136 คน